Privacy voorwaarden

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring maakt deel uit van en dekt de website van Getadayroom.com. Getadayroom respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Indien u niet instemt met het privacybeleid in zijn geheel, dan verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

Welke gegevens worden verwerkt?

De gegevens die door Getadayroom worden verwerkt zijn in te delen in twee categorieën:

  1. Persoonsgegevens (t.a.v. boekingsformulier; naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
  2. 'Traffic gegevens' zoals bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer worden geregistreerd.

 

1. Persoonsgegevens

Wanneer u via onze website een boeking doet, dan vragen wij u om een aantal persoonlijke herkenbare gegevens. Wij gebruiken deze informatie voor het verwerken van de boeking en om u de status van uw boeking via een automatisch gegenereerde e-mail te sturen. We sturen u alleen een e-mail in de volgende gevallen:

  • Ter bevestiging van de boeking. Nadat u een boeking heeft gemaakt ontvangt u een bevestigings-email met alle informatie over uw boeking. 
  • Ook als u uw boeking wilt wijzigen of annuleren ontvangt u hiervan een bevestigingse-mail.
  • Indien u geen gebruik heeft gemaakt van uw reservering en niet van tevoren een bericht heeft gestuurd dat u geen gebruik maakt van de reservering (no-show), dan kunt u mogelijk een e-mail van ons krijgen met de vraag waarom u geen gebruik heeft gemaakt van de reservering.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Het doel van het verwerken van de gegevens is het verwerken en afhandelen van uw boeking. Als u een verblijf via de website boekt, worden uw gegevens alleen gebruikt om uw reservering zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen. Persoonsgegevens worden alleen voor eerdergenoemd doel verwerkt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Uw boeking wordt via een beveiligde server bij onze partner gemaakt. Daarbij gebruiken we een veilige technologie, die al uw persoonlijke details codeert. Op deze manier kunnen uw gegevens niet worden onderschept of worden gebruikt voor andere doeleinden dan uw boeking. 

U kunt zien of uw browser een beveiligde verbinding tot stand heeft gebracht aan het icoontje (doorgaans een gesloten hangslot) onderaan het scherm van de browser. Bovendien begint de URL boven in de adresregel met https:// in plaats van http://. 

Bescherming van uw persoonsgegevens

Getadayroom neemt haar verantwoordelijkheid aangaande de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij zullen de juiste maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Getadayroom stelt uw persoonlijke gegevens onder geen beding noch zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve:

  • Aan het hotel waar u gaat verblijven. Wij verstrekken informatie over de op Getadayroom.com gemaakte boeking(en) aan het hotel waar de boeking voor gemaakt wordt.
  • Als Getadayroom.com hier wettelijk toe verplicht wordt. Hoewel Getadayroom.com alles in het werk stelt om de privacy van de gebruikers van haar website te waarborgen, kan van rechtswege worden verzocht om informatie te verschaffen die u verstrekt heeft om een hotelkamer te boeken. Getadayroom kan uw persoonsgegevens bekend maken als wij daar op grond van een wettelijke verplichting toe kunnen worden gedwongen, of als wij te goeder trouw menen dat zo'n handelwijze noodzakelijk is om a) mee te werken aan een juridische procedure die tegen Getadayroom of de website wordt aangespannen; b) de rechten of het eigendom van Getadayroom.com, de website of de gebruikers ervan te beschermen en te verdedigen; c) op te treden in noodsituaties om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of derden te beschermen.

Getadayroom.com behoudt zich het recht voor om gevolg te geven aan wettelijke maatregelen en voorschriften ten aanzien van uw gebruik van deze website of aan Getadayroom.com verstrekte of door haar verzamelde informatie betreffende uw gebruik van deze website.

2. Traffic gegevens

Trafficgegevens worden verkregen door:

Cookies

Getadayroom.com kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Aan de hand hiervan kan onze server u herkennen wanneer u de website bezoekt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren.

Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.  

Getadayroom.com is niet aansprakelijk voor foutieve boekingen die gemaakt zijn als gevolg van cookies. 

Logfiles 

Zoals de meeste standaard (website)servers gebruiken wij logboekbestanden. Hierin worden gegevens bewaard zoals (IP) adressen, type browser, datum/tijdgegevens en het aantal klikken ten behoeve van analyse, het beheer van de site, het opsporen van problemen met onze servers etc. IP-adressen en dergelijke worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

 

Algemeen

Getadayroom.com behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Wanneer u een vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar info@getadayroom.com.

Getadayroom

Bestemmingen